Projectes i accions

 • Hem fet aliances amb diverses organitzacions i empreses.
 • Hem realitzat activitats gratuïtes per a nens en diversos actes.
 • Mandala solidari (1euro 1 color 1 somriure) de la Fundació Vicente Ferrer.
 • Xerrada gratuïta de la Directora a diversos AMPA sobre tècniques d’Estudi.
 • Recol·lecció d’aliments pel Banc d’Aliments.
 • Estem associats en diverses agrupacions i col·lectius d’empreses.
 • Varem fer un cant de nadales al carrer, per tal de fomentar la cohesió amb els veïns de la zona, alegrar el carrer…
 • Utilitzem bombetes de baix consum.
 • Utilitzem la calefacció i l’aire condicionat de forma responsable.
 • Hem reduït l’ús de les fotocòpies, canviant-les per tablets, treballs a pissarra, imprimint a dues cares…
 • Reutilitzem llibres.
 • Reciclem materials per fer manualitats.
 • Cistella de Nadal per tots els professors i professores.
 • Separació de residus. Hem comprat 3 contenidors de mitjana dimensió per tal de poder fer separació de residus i contribuir al reciclatge.
 • Xerrades als alumnes sobre la conscienciació amb el reciclatge i l’ús dels recursos.
 • Formar i sensibilitzar a tot l’equip de professionals per tal de fer-los partícips i coneixedors de la Guia de Bones Pràctiques Ambientals.
 • Minimitzar la compra de productes innecessaris i/o amb impacte ambiental.
 • Afavorir pràctiques de reutilització de productes.
 • Promoure els serveis de transport públics.
 • Contenidor de piles.
 • Recollida de brossa a les platges amb l’Equip EEF.
 • Excursió de plantada d’arbres.
I tu, t’uneixes a la responsabilitat social?