Política de Qualitat

Hem dissenyat un Sistema de Gestió de qualitat que ens permet oferir:

Als nostres clients

Classes de repàs a tots els nivells, cursos d’idiomes i formació per totes les fases per les quals han de passar els opositors, que donin satisfacció a les seves necessitats.

Als nostres propietaris

Una inversió útil que permeti millorar la qualitat de vida del territori.

A la nostra societat

El respecte per l’ètica i la responsabilitat social, fent les nostres operacions de forma mediambientalment responsable en tot el cicle de vida.

Als nostres treballadors i treballadores

L’oportunitat de participar a l’empresa amb seguretat, formació, respecte, grans dosis de positivitat i la garantia que, professionalment i com a persones, aprendran dia rere dia.

I, per tot això, estem compromesos en:

  • La satisfacció dels requisits dels clients.
  • L’acompliment de tots els requisits legals i reglamentaris aplicables.
  • La millora contínua de la eficàcia del nostre Sistema de Gestió.
  • El respecte i millora del medi ambient, l’entorn i la societat.

Data d’aprovació de la Política de Qualitat: 28 d’Abril del 2018

Data de revisió de la Política de Qualitat: 16 de Juny del 2019